ULUSAL TRAVMA ve
ACİL CERRAHİ DERNEĞİ
Ana Sayfa/Kurslar/Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursları/I. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

I. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

30-31 Ağustos 1999  - Talya Otel, Antalya

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Acil Cerrahi Servisi ve Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği işbirliği ile 30-31 Ağustos 1999,  tarihlerinde Antalya Talya Otel’de III. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi öncesinde düzenlenmiştir.

Kurs yöneticileri:Doç. Dr. Korhan Taviloğlu, Doç. Dr. Kayıhan Günay

Genel Cerrahi, Anesteziyoloji, Radyoloji, Ortopedi ve Nöroşirürji alanında uzman ve yurt çapında kendi konularında uzman hekimler ve 1 Fransız konuşmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Kursa 65 hekim katılmıştır.

1. Travma ve acil cerrahi genel oturumu

a. Akut karında genel yaklaşım (algoritma)
b. Karın travmalarında genel yaklaşım (algoritma)
c. Karın travmalarında tanı yöntemleri: USG/ BT/ DPL/ laparoskopi
d. Nörolojik ve spinal travmalara yaklaşım

2. Akut pankreatit oturumu

a. Akut bilyer pankreatit: tanı/ayırıcı tanı/terminolojide konsensus
b. Pankreatitte beslenme
c. ERCP'nin yeri ve önemi
d. Cerrahi endikasyonlar ve girişimler
e. Radyolojinin yeri ve önemi (perkütan drenaj, İAB)

3. Beslenme oturumu

a. Cerrahi yoğun bakımda beslenme (Kime? Ne zaman? Ne kadar süre ile? Hangi yolla? Albümin?)
b. TEN - Total Enteral Nutrisyon - (endikasyonları? Avantajları ? Dezavantajları?)
c. TPN - Total Parenteral Nutrisyon (endikasyonları? Avantajları ? Dezavantajları?)
d. TEN yöntemleri

 

4. GİS Kanamaları oturumu

a. Nonvarisyel üst GİS kanamaları
b. Özofagus varis kanamalarında güncel yaklaşım
c. Alt GİS kanamaları
d. GİS kanamalarının tedavisinde endoskopik girişimler
e. GİS kanamalarının tedavisinde radyolojik girişimler

5. Travmalı hastalarda organ fonksiyonlarının monitörizasyonu

a. Hemodinamik fonksiyonların monitörizasyonu
b. İmmünolojik/endokrin fonksiyonların değerlendirilmesi
c. Pulmoner fonksiyonların değerlendirilmesi (kan gazı)
d. MSS fonksiyonlarının değerlendirilmesi

6.    Video oturumları – Nasıl yapılıyor?

Diagnostik periton lavajı, trakeostomi açılması (cerrahi ve perkütan metodlar), arter kan gazı alınması, arteryel line takılması, santral venöz kateter takılması, Swan-Ganz kateteri takılması,  gastrik pH metre – tonometrik ölçüm, intraabdominal basınç ölçümü, TIPS (transjuguler intraperitoneal şant), intrakranyal basınç ölçümü

7. Toraks travmaları oturumu

a. Toraks tübü takılması: ne zaman? nasıl? ne kadar süre ile? Kime torakotomi? - VİDEO
b. Toraks travmasında torakoskopinin yeri (diagnostik? VATS?)
c. Travmada resüsitatif torakotomi
d. Travma nedeni ile lobektomi/ pnömonektomi ve trakea yaralanmalarına yaklaşım

8. Acil Damar Sorunları oturumu

a. DVT ve pulmoner emboli tanı ve tedavisi
b. DVT profilaksisi
c. Travmatik damar yaralanmalarına yaklaşım - Mehmet Kurtoğlu
d. Akut periferik damar iskemilerine yaklaşım
e. Vena kava filtresi uygulanması - VİDEO 

Moderatörler 

Doç. Dr. Cemalettin Ertekin

İÜ, İstanbul Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD

Doç. Dr. Figen Esen

İÜ, İstanbul Tıp Fak., Anesteziyoloji ABD

Doç. Dr. Recep Güloğlu

İÜ, İstanbul Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD

Doç. Dr. Kayıhan Günay

İÜ, İstanbul Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD

Prof. Dr. Göksel Kalaycı

İÜ, İstanbul Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD

Prof. Dr. Mehmet Kurtoğlu

İÜ, İstanbul Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD

Doç. Dr. Korhan Taviloğlu

İÜ, İstanbul Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD

Doç. Dr. Yaman Tekant

İÜ, İstanbul Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD

 

 

Konuşmacılar 

Doç. Dr. Yılmaz Akgün

Dicle Üniv. Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD

Doç. Dr. Orhan Bilge

İÜ, İstanbul Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD

Doç. Dr. Türker Bulut

İÜ, İstanbul Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD

Dr. Neslihan Cabıoğlu

İÜ, İstanbul Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD

Doç. Dr. Şükrü Dilege

İÜ, İstanbul Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD

Doç. Dr. Cemalettin Ertekin

İÜ, İstanbul Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD

Doç. Dr. Figen Esen

İÜ, İstanbul Tıp Fak., Anesteziyoloji ABD

Doç. Dr. Recep Güloğlu

İÜ, İstanbul Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD

Doç. Dr. Kayıhan Günay

İÜ, İstanbul Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD

Uzm. Dr. Murat İmer

İÜ, İstanbul Tıp Fak. Nöroşirürji ABD

Prof. Dr. Göksel Kalaycı

İÜ, İstanbul Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD

Prof. Dr. Mehmet Kurtoğlu

İÜ, İstanbul Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD

Prof. Dr. İzzet Rozanes

İÜ, İstanbul Tıp Fak. Radyodiagnostik ABD

Doç. Dr. Korhan Taviloğlu

İÜ, İstanbul Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD

Doç. Dr. Yaman Tekant

İÜ, İstanbul Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD

Op. Dr. Alper Toker

Çamlıca Askeri Hast. Göğüs Cer. Servisi

Prof. Dr. Remzi Tözün

İÜ, İstanbul Tıp Fak., Ortopedi ABD

JB Rico

Fransa

 

 

© Copyright 2020 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.
İletişim
Köprülü Mehmet Paşa Sk. Deniz Abdal Mah. Dadaşoğlu Apt. No:25/1 Şehremini-İST
Tel: +90 (212) 588 62 46
Faks: +90 (212)531 12 46

LookUs & Online Makale