ULUSAL TRAVMA ve
ACİL CERRAHİ DERNEĞİ

Hemşire, tekniker ve teknisyenler için TRK eğitimi

2007 yılı başlangıcına dek Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği tarafından düzenli olarak birçok ilde doktorlar için gerçekleştirilen 126 standart ve 22 eğitmen Travma ve Resüsitasyon Kursu (TRK) ile, 675 eğitmen ve 4,560 kursiyer sertifikalandırılmıştır. Aynı anda ülkemizin dört bir yanında ve yedi coğrafi bölgesinde, birçok ilde ve çeşitli üniversitelerde TRK yapılabilmektedir. Sadece 2006 yılında yurt sathında 17 ile ve 20 merkezde gerçekleştirilen 73 kursta 3,038 doktor ve yine 2006 yılında gerçekleştirilen 12 eğitmen kursunda 329 eğitmen sertifikalandırılmıştır. Tüm TRK eğitimleri Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, o ilin üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, kurslar çok sayıda meslektaşımızın destek ve emekleri ile gerçekleşmektedir. Bu nedenle hepsine şükranlarımızı sunuyoruz.
Uzun zamandan beri hemşire, acil tıbbi tekniker ve acil tıbbi teknisyenlerden gelen talepler nedeniyle 2005 yılından beri Hemşire – tekniker ve teknisyenlere yönelik TRK eğitiminin (HTT-TRK) gerçekleştirilmesi yönünde, çalışmalar yapılmıştır. Bu konuda ilk olarak 03 Mart 2006 tarihinde İstanbul’da Marmara Üniversitesi’nde gerçekleştirilen toplantı ile HTT-TRK eğitmen kursunun temeli atılmıştır. Bu tarihten sonra 20 Eylül 2006, 13 Kasım 2006, 06 Aralık 2006, 17 Ocak 2007, 09 Şubat 2007, 23 Şubat 2007 tarihlerinde Korhan Taviloğlu, Deniz Şelimen, Ayhan Özşahin ve Aysel Gürkan’ın katılımı ile altı toplantı daha gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar sonucunda yurt çapında hemşirelik ve acil tıbbi teknikerlik bölümlerinden öğretim görevlilerinin derlediği kitap bölümleri, kurs slaytları, sınav soruları gözden geçirilmiş ve redaksiyonları tamamlanmıştır.
Bu çalışmalar sonrasında daha önceden kararlaştırıldığı gibi 28 Şubat - 02 Mart, 2007 tarihleri arasında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Urla eğitim merkezinde, 1. HTT-TRK eğitmen kursu gerçekleştirilmiştir. Kursa Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği’nden 3, hemşireleri temsilen 13, acil tıbbi teknikerleri temsilen 20, TC Sağlık Bakanlığı’nı temsilen 17 eğitmen olmak üzere toplam 53 eğitmen davet edilmiştir.
Tüm bu çalışmalar sonrasında HTT-TRK kitabı basıma hazır hale gelmiştir. Kitabın basılmasını takiben standart kurslara başlanabilecektir. 2007 yılı yaz dönemine dek, İzmir dışında, İstanbul, Adana ve Ankara illerinde HTT-TRK eğitmen kursları düzenlenecektir. Eğitmenlerin seçimi dernek tarafından ilgili ilin üniversitesi, Sağlık Müdürlüğü ve konu ile ilgili dernekler ile işbirliği içinde yapılmaktadır. Bireysel eğitmenlik başvurusu söz konusu değildir.

2007 Yılında Planlanan Eğitmen Kursları

· İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü: 25-27 Nisan, 2007

· Adana İl Sağlık Müdürlüğü: 30 Mayıs – 01 Haziran, 2007

· Ankara İl Sağlık Müdürlüğü: 20-22 Haziran, 2007

© Copyright 2024 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.
İletişim
Şehremini Mah. Köprülümehmetpaşa Sok. Dadaşoğlu Apt. No:23/1 Çapa/ Fatih / İstanbul
Tel: +90 (212) 588 62 46
Faks: +90 (212)531 12 46

LookUs & Online Makale