ULUSAL TRAVMA ve
ACİL CERRAHİ DERNEĞİ

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Olağan Genel Kurul İlanı

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Olağan Genel Kurul İlanı
 
Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Haziran 2021 Cuma günü saat 10.00’da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSTEM) toplantı salonunda, çoğunluğun sağlanamaması durumunda 02 Temmuz 2021 Cuma günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmadan aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi ile  gerçekleştirilecektir.
 
Sayın Üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.
 
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu
 
GÜNDEM:
1. Açılış ve yoklama 
2. Divan heyeti oluşturulması (Başkan ve Yazman)
3. Saygı duruşu, İstiklal Marşı
4. Faaliyet raporunun okunarak müzakere edilmesi
5. Denetim Kurulu raporunun okunarak müzakere edilmesi
6. Faaliyet ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı-ayrı ibrası
7. Gelecek dönem bütçesinin görüşülerek onaylanması
8. Yeni Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
9. Yeni Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
10. Dilek ve temenniler
11. Kapanış
 
© Copyright 2024 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.
İletişim
Şehremini Mah. Köprülümehmetpaşa Sok. Dadaşoğlu Apt. No:23/1 Çapa/ Fatih / İstanbul
Tel: +90 (212) 588 62 46
Faks: +90 (212)531 12 46

LookUs & Online Makale