ULUSAL TRAVMA ve
ACİL CERRAHİ DERNEĞİ

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Olağan Genel Kurul İlanı

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 10.00’da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSTEM) toplantı salonunda, çoğunluğun sağlanamaması durumunda 09 Haziran 2023 Cuma günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmadan aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi ile  gerçekleştirilecektir.
 
Sayın Üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.
 
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu
 
GÜNDEM:
1. Yoklama ve Açılış Töreni: Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
2. Divan heyetinin oluşturulması (Başkan ve Yazman)
3. Faaliyet raporunun okunarak müzakere edilmesi
4. Denetim Kurulu raporunun okunarak müzakere edilmesi
5. Faaliyet ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı-ayrı ibrası
6. Gelecek dönem bütçesinin görüşülerek onaylanması
7. Dernek tüzüğünün 3, 7, 12. maddelerindeki değişiklik önerilerinin müzakere edilmesi ve oylanması
8. Yeni Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
9. Yeni Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
10. Dilek ve temenniler
11. Kapanış
 
© Copyright 2024 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.
İletişim
Şehremini Mah. Köprülümehmetpaşa Sok. Dadaşoğlu Apt. No:23/1 Çapa/ Fatih / İstanbul
Tel: +90 (212) 588 62 46
Faks: +90 (212)531 12 46

LookUs & Online Makale