ULUSAL TRAVMA ve
ACİL CERRAHİ DERNEĞİ

II. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi

30 Eylül - 4 Ekim 1997 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda yapılmıştır. Kongre açılışı 30 Eylül 1997 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel tarafından yapılmıştır. 948 kayıtlı delegenin, 826'sı (% 87) uzman doktor, 87'si (% 9.2) asistan doktor ve 35'i (% 4) hemşiredir. Kongre süresince 10 adet panel oturumu yapılmış ve 8 adet konferans verilmiştir. Bu oturumlarda dünyanın çeşitli ülkelerinden, kendi dallarında bilimsel açıdan en üst düzeye gelmiş konuşmacılar davet edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nden: Dr. Donald Trunkey, Dr. Kenneth L Mattox, Dr. Charles E Lucas ve Dr. John H Siegel, Almanya'dan Dr. Rasim Tekin, Dr. Thomas Raff, Dr. Klaus Noever ve Dr. Clemens Schiestel ve İskoçya'dan Dr. Clem W Imrie davetli konuşmacı olarak katılmışlardır. Kongre, Prof. Dr. Ömer Türel başkanlığında yapılmıştır.

Kongrede sunulmak üzere 250 adet sözlü bildiri kabul edilmiştir. Bu bildirilerin 160'ı (% 64) üniversite hastanelerinden, 57'si (% 23) eğitim hastanelerinden, 23'ü (%9) devlet hastanelerinden, 5'i (%2) özel hastanelerden ve 5'i (% 2) hızır acil servislerden gelmiştir. Bildirilerin % 42'si Genel Cerrahi, % 14'ü İlk ve Acil Yardım ABD, % 8'i Plastik Cerrahi, % 8'i Ortopedi, % 7'si Kardiovasküler Cerrahi ve % 5'i ise birden çok bölüm kaynaklıdır. Nöroşirurji, Hemşirelik Okulları, Çocuk Cerrahisi, Diş Hekimliği, Anestezi ve Yoğun Bakım, Üroloji ve Kadın Doğum Hastalıkları daha az sayıda bildiri veren bölümlerdir. Çalışmaların 195'i (% 78) retrospektif, 22'si (% 9) prospektif, 20'si (% 8) vaka takdimi ve 13'ü (% 5) deneysel özelliktedir. Retrospektif çalışmaların % 80'e yakın bir bölümü oluşturması ülkemizde bilimsel araştırma fonlarının maddi kaynak eksiklikleri ile açıklanabilir. Bildirilerin 173'ü (% 69) travma, 54'ü (% 22) akut karın ve 23'ü (% 9) yanık konularında idi. Çalışmaların 26'sı (% 10.4) yabancı ülkelerden düzenlenmiş idi. Bunlar arasında Makedonya (16), Bulgaristan (4), Almanya (2), Azerbaycan (2), Romanya (1) ve Ukrayna (1) yer almaktadır.

Ayrıca, kongrenin ilk günü olan 30 Eylül 1997 tarihinde, kongre merkezinde, Travma ve Resüsitasyon kursunun ön tanıtımını yapmak amacı ile Travma ve Resüsitasyon Workshop'u düzenlenmiş ve çoğunluğunu asistan ve uzman hekimlerin oluşturduğu, yaklaşık 200 kişiye yakın bir katılımcı grubu tarafından izlenmiştir. Bu workshop bir saati teorik ve bir saati de pratik olmak üzere düzenlenmiştir.
© Copyright 2024 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.
İletişim
Şehremini Mah. Köprülümehmetpaşa Sok. Dadaşoğlu Apt. No:23/1 Çapa/ Fatih / İstanbul
Tel: +90 (212) 588 62 46
Faks: +90 (212)531 12 46

LookUs & Online Makale