ULUSAL TRAVMA ve
ACİL CERRAHİ DERNEĞİ

V. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi

16-20 Kasım, 2005 tarihleri arasında Antalya’da Silence Beach Oteli’nde 10 Ulusal derneğin katkıları ile Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği tarafından, Dr. Cemalettin Ertekin’in başkanlığında ve Dr. Korhan Taviloğlu’nun Genel Sekreterliği’nde gerçekleştirilen 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 719 katılımcı ile tamamlandı. Kongreye Türkiye Acil Tip Derneği, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, Türk Anestezyoloji ve Reanimasyon Derneği, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, Türk Nöroşirürji Derneği, Türk Plastik Cerrahi Derneği, Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği ve Acil Ambulans Hekimleri Derneği’nin aktif katılımları oldu. Diğer derneklerin katılımı, ilk kez yapılan bir uygulama olarak devreye girdi.

32 tıbbi firmanın katılımı ve aktif desteği ile organizasyon yapıldı. 451 serbest bildiri, 7 ayrı salonda aynı anda yapılan 50 bildiri oturumunda sunuldu. Toplam 98 konuşmacının görev aldığı kongrede 4 yabancı konukta bulunmakta idi. Avustralya’dan Michael Sugrue, İngiltere’den Michael Raraty, İsrail’den Michael Stein ve Güney Afrika’dan Ken Boffard davetli yabancı konuşmacılar olarak birçok panel ve konferans gerçekleştirildi. Kongre sırasında 7 konferans, 22 panel (2’si hemşirelik paneli), 3 interaktif oturum, 2 öğle paneli ve 2 akşam oturumu olmak üzere birçok paralel oturum gerçekleştirildi. Kongreye en yoğun katılım İstanbul, Ankara ve İzmir illerinden olmuş ve katılımcıların en çok Genel Cerrahi, Acil Tıp ve Ortopedi ve Travmatoloji dalındaki hekimlerden oluştuğu belirlenmiştir.

Kongre başlangıcında 845 olan dernek üyemiz, kongrede kaydolan 215 yeni üye ile 1,060’a ulaştı. Kongrenin organizasyonunda Ulusal Travma ve Derneği yönetim kurulunun ve üyelerinin çok aktif katkısı oldu. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi, Hemşirelik Yüksek Okul’larının katkıları ile hemşirelik panelleri gerçekleştirildi. Kongreye destek veren tüm üyelerimize, katılımcı derneklere, hemşirelik temsilcilerine teşekkürü bir borç biliriz. Bir sonraki kongrede daha yüksek katılım ve destekleriniz ile dernek aktivitelerini daha da ileriye götürecek bir toplantı geçirmeyi hedefliyoruz.

© Copyright 2024 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.
İletişim
Şehremini Mah. Köprülümehmetpaşa Sok. Dadaşoğlu Apt. No:23/1 Çapa/ Fatih / İstanbul
Tel: +90 (212) 588 62 46
Faks: +90 (212)531 12 46

LookUs & Online Makale